Privacy beleid | AVNUE

In onze administratie worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. AVNUE hecht grote waarde aan een correcte verwerking van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door onze administratie dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij het opslaan en de verwerking van deze gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder meer dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

AVNUE, gevestigd aan de Geldropseweg 105 in Eindhoven, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Indien er links van derden op onze website vermeld staan, heeft u te maken met het privacy beleid van de betreffende website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AVNUE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, woonplaats en telefoongegevens (en/of het factuuradres)
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Gebruikersnaam/foto
  • IP adres

Registratie
Wij geven de door u verstrekte gegevens uitsluitend door aan derden, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wijzigen, inzien, verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVNUE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avnue.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contactformulier en nieuwsbrief
AVNUE biedt u de mogelijkheid om via onze webwinkel eventuele vragen te stellen. Dit kan met het contactformulier. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In de (nabije) toekomst zouden wij gebruik kunnen maken van een nieuwsbrief. U kunt, mocht dat het geval zijn, zich altijd eenvoudig afmelden met de dan verstrekte link onderaan de nieuwsbrief. Wanneer wij besluiten om u op de hoogte te houden (actie’s, nieuwe producten etc.) middels een nieuwsbrief zal uw e-mailadres automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
AVNUE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Indien er links van derden op onze website vermeld staan, heeft u te maken met het privacybeleid van de betreffende website.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Beveiliging
AVNUE neemt de bescherming van uw gegevens serieus (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een beveiligde SSL verbinding) en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@avnue.nl

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
AVNUE
Geldropseweg 105
5611 SE Eindhoven
Nederland
T (040) 2111865
E info@avnue.nl